Close

Frederik de Vries – Secretaris

Frederik de Vries is Senior Adviseur bij Twynstra Gudde. Hij is verantwoordelijk voor het totstand brengen van samenwerkingen tussen publieke en private partijen door het combineren van inhoudelijke kennis, business en het bestuurlijk proces.

“In mijn visie is de grootschalige implementatie van duurzame businesscases binnen handbereik. Het vraagt alleen nog nieuwe, op gelijkwaardigheid gebaseerde samenwerkingsvormen tussen de publieke en de private sector.”

Daarnaast vervult Frederik een functie als secretaris bij de NWBA.

f.devries@nwba.nl
LinkedIn profiel