Close

Frederik de Vries – Secretaris

Frederik de Vries werkt bij Rebel Group. “In mijn visie is de grootschalige implementatie van duurzame businesscases binnen handbereik. Het vraagt alleen nog nieuwe, op gelijkwaardigheid gebaseerde samenwerkingsvormen tussen de publieke en de private sector.”

Daarnaast vervult Frederik een functie als secretaris bij de NWBA.

f.devries@nwba.nl
LinkedIn profiel