Close

FME en TNO: Elektrolysers, Kansen voor de NL maakindustrie

De NWBA is betrokken geweest bij de totstandkoming van het rapport “Elektrolysers, Kansen voor de NL maakindustrie” dat is opgesteld door FME en TNO. Dit rapport bevat een Regionale kansenkaart en een vijftal aanbevelingen voor de ontwikkeling van een Nederlandse productieketen voor elektrolysers.

De aanbevelingen die in het rapport worden toegelicht zijn:

1. Versnel innovatie via vraagbundeling en een productie-proeftuin.
2. Richt een landelijk ‘Elektrolyser Makersplatform’ op.
3. Geef gezamenlijk richting aan innovatie en standaardisering.
4. Stroomlijn bestuurlijke processen.
5. Investeer in internationale samenwerking en een Nederlandse propositie.

Het volledige rapport kunt u ook downloaden op: https://www.fme.nl/fme-tno-rapport-water-elektrolysers-productie-nederland