Close

Europese Innovation Fund voor grootschalige clean tech projecten

Sinds begin juli is het Europese Innovation Fund geopend. Met een budget van €10 miljard is het Fonds één van ‘s werelds grootste subsidieprogramma’s voor grootschalige duurzaamheids- en clean tech projecten. Eind oktober sluit de eerste subsidieronde met een omvang van €1 miljard. Consortia of individuele ondernemingen uit de EU, Noorwegen of IJsland kunnen een aanvraag voor zogenaamde ‘grote projecten’ indienen op de volgende thema’s:

  • innovatieve koolstofarme technologieën, processen en producten in industriële sectoren die zijn opgenomen in bijlage I van de EU ETS-richtlijn;
  • koolstof afvang en -gebruik (carbon capture and utilisation);
  • bouw en exploitatie van koolstof afvang en -opslag (carbon capture and storage); en
  • innovatieve technologieën voor hernieuwbare energie en energieopslag.

In tegenstelling tot andere Europese en Nederlandse subsidieregeling hanteert het Innovation Fund een milestone-based uitbetalingssysteem, waarbij de subsidiehoogte gekoppeld is aan de hoeveelheid vermeden/verminderde koolstofuitstoot. Hierbij staat het demonstreren (in tegenstelling tot onderzoeken) van nieuwe concepten en technologieën centraal.

De minimum projectomvang bedraagt €7.5 miljoen, terwijl er geen formele bovengrens is vastgesteld. De Europese Commissie lijkt vooralsnog uit te gaan van een gemiddelde subsidieaanvraag van €35 miljoen. Het maximale subsidiepercentage is 60%. 

Uiteraard ondersteunt EY graag bij een subsidie aanvraag voor het Innovation Fund.

—–

Introducing the EU’s largest clean-tech grant scheme ever The Innovation Fund is a new €10bn public fund that supports the go-tomarket of next generation clean-tech solutions. Linked with the EU’s Green Deal strategy, the Fund focuses on highly novel technologies and big flagship projects which will avoid and reduce emissions whilst boosting European competitiveness in the following sectors:

  • Energy intensive industries. e.g. petrochemical, cement, glass, hydrogen
  • Carbon capture and Utilisation (CCU)
  • Construction and Operation of Carbon Capture and Storage (CCS)
  • Innovative renewable energy generation and storage

The first call for proposals with a volume of €1bn and is open for consortia or single applicants from EU Member States, Norway or Iceland. Expectations are that the Fund will continue until 2030. Projects will be evaluated in two steps: an expression of interest, which will focus on GHG emissions avoidance, degree of innovation and project maturity, and a full application, which adds cost-efficiency and scalability as evaluation criteria. Projects which have potential, yet are not mature enough, might qualify for Project Development Assistance funding. The first application stage will close 29 October 2020. Projects will start in the second half of 2021.

More information and contact details in the attachment.