Close
Erik Middelman Innovation Award

Erik Middelman is van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van de Nederlandse waterstofeconomie. Vele uitvindingen staan op zijn naam, zoals de Reverse Electro Dialyse-technologie en dunne-film zonneceltechnologie. Tevens is hij oprichter van NedStack en HyET. Helaas is Erik Middelman al op 47-jarige leeftijd komen te overlijden.

Ter ere van Erik Middelman is door de NWBA de Erik Middelman Innovation Award in het leven geroepen. Deze award wordt uitgereikt aan personen die, net als Erik Middelman, baanbrekend werk hebben verricht in het aanjagen van de waterstofeconomie. Voorwaarde is dat ze bijdragen, of hebben bijgedragen, aan het verhogen van de zichtbaarheid, de ontwikkeling van technologie of bedrijfsmatige activiteiten en het samenbrengen van groepen.

Erik Middelman

Wall of fame
2022


2021


2020
Ad van Wijk
Ad is een zeer toegewijde wetenschapper en heeft zijn ondernemende hart gebruikt om de waterstofzaak geleidelijk in beweging te krijgen. Met name zijn studie voor de noordelijke provincies, die inmiddels de eerste hydrogen-Valley van Europa zijn geworden, helpt hier enorm bij.
Mede dankzij de inspanningen van Ad staat waterstof in Nederland serieus op de kaart.

Nienke Homan
Nienke heeft als nieuwe generatie bestuurder het zeer actuele thema groene waterstof op de kaart gezet. Dit heeft geleid tot een grote uitrol strategie voor de 3 noordelijke provincies en met name in de provincie Groningen op het gebied van infrastructuur, industrie en mobiliteit met de lokale en regionale overheden als launching customer.
Dit heeft mede geleid tot een erkenning en herkenning vanuit Brussel voor de noordelijke regio als groene waterstofregio. Hierbij heeft ze het ‘investeringsplan groene waterstof Noord-Nederland’ uitgedragen en heeft ze ook de ontwikkeling van het EU flagship project HEAVENN, waarmee het Noorden met recht de eerste Hydrogen Valley van Europa is geworden, met ‘Nienke-drive’ ondersteund.
Nienke deelt in de vele gelegenheden waar zij het woord krijgt haar visie over groene waterstof en laat steeds weer zien waar de echte oplossingen, niet alleen in het Noorden, maar in heel Europa voorliggen. Delen van kennis, kunde én enthousiasme over groene waterstof is vermenigvuldigen. Groene waterstof maakt regio’s ‘Fit for 55’, getuige het Noorden.
Dit enthousiasme, dat gepaard gaat met tomeloze, onvermoeibare inzet, draagt Nienke uit. Een toonbeeld van een moderne bestuurder, die bestuurlijke vernieuwing uitdraagt. Dit heeft groene waterstof nodig!

Jan Piet van der Meer

Is werkzaam geweest bij Nedstack als directeur en heeft, samen met Erik Middelman, de ontwikkeling geleidt van de ontwikkeling van de huidige fuel cell stack van Nedstack. Daarnaast was hij initiator van diverse brandstofcel toepassing trajecten, was of is hij actief binnen de FCH-JU, DutchHy, NWBA en RVO.

2016
Alexander Hablé

Heeft binnen het ministerie van Verkeer en Waterstaat veel werk verzet om waterstof als brandstof in het spotlicht te krijgen.

2014
Ian Williamson

Om zijn betrokkenheid bij de European Hydrogen Association.

2013
Gijs Breda Vriesman

Vanwege zijn betrokkenheid vanuit Shell bij de New IG in Brussel, waardoor er Europees werd samengewerkt en er grote budgetten door de EU werden gealloceerd.

2012
Frank Denys

Frank heeft bij EZ veel gedaan om productontwikkeling in Nederland te financieren.

2010Jury 

Kees van der Klein
Wegens het actief managen van een waterstof ontwikkelingsprogramma bij ECN en DutchHy.

1.  Max Middelman
2. Jan Piet van der Meer
3. Patrick Cnubben


Ad van Wijk ontvangt Erik Middelman Innovation Award