Close

Enviu

Over Enviu

Enviu is een organisatie die door het opzetten van innovatieve en sociale multinationals systeemverandering aanjaagt. De ondernemingen van Enviu hebben als doel een oplossing te bieden voor maatschappelijke en ecologische vraagstukken die van grote invloed zijn op de levenskwaliteit van significante aantallen gemarginaliseerde mensen. Enviu richt zich op drie thema’s: circulariteit, financiële inclusie en voedselzekerheid. Eén van de projecten binnen het thema ‘circulariteit’ heeft als doel de schadelijke emissies vanuit de maritieme sector terug te dringen, waarbij wij onder meer de mogelijkheden onderzoeken die waterstof daartoe biedt.
Enviu heeft een systematische aanpak ontwikkeld voor het co-creëren van innovatieve en sociale ondernemingen. In de afgelopen jaren heeft Enviu bijgedragen aan het opzetten van 13 ondernemingen, onder meer in Sub-Sahara-Afrika, India en Nederland. Deze ondernemingen zijn impact-gedreven en hanteren daarnaast een schaalbaar en repliceerbaar business model. Wij initiëren zelf projecten, maar werken ook in opdracht van ngo’s, stichtingen en familiefondsen.

Enviu is in 2004 door Stef van Dongen opgericht. Inmiddels werken er meer dan 30 mensen, verspreid over de hoofdvestiging in Rotterdam en regiovestigingen in Bangalore (India), San Francisco (VS) en Nairobi (Kenia).

Contact

Tim van Vrijaldenhoven
Pannekoekstraat 100
+31 (0)6 25 170 861
tim@enviu.org

3011 LL Rotterdam
+31 10 288 79 70
http://www.enviu.org