Close

ENI en NWBA gaan kennis delen over waterstof en bouwmaterieel

Emissieloos Netwerk Infra (ENI) en de Nederlandse Waterstof & Brandstofcel Associatie (NWBA) hebben de handen ineengeslagen om een kennissessie over bouwmaterieel en waterstof te organiseren. Veel bouwbedrijven denken na over investeringen in emissieloos (bouw)materieel. Het Klimaatakkoord laat immers zien dat in de bouw emissies radicaal gereduceerd moeten worden de komende jaren. Naast concrete plannen voor emissieloze transportzones in binnensteden, wordt ook gewerkt aan volledig emissieloze bouwplaatsen. Waterstof is dan een onmisbare energiedrager, zeker voor (bouw)materieel dat grote vermogens moet gebruiken. Omdat waterstof nog relatief weinig wordt toegepast in de bouw zijn er veel vragen over de regelgeving, de financiële, technische en praktische kanten. In maart 2022 willen we aanbieders en gebruikers daarover in gesprek laten gaan. Meer informatie volgt binnenkort.