Close

Eerste offshore groene waterstofpilot ter wereld op de Noordzee

De pilot, PosHYdon genaamd, integreert drie energiesystemen: offshore wind, gas en waterstof. In 2021 wordt de eerste waterstofproductie van het eerste offshore systeem verwacht.

Het plan is om een 1 megawatt-electrolyser in een zeecontainer op het platform te plaatsen. Om groene waterstof te kunnen maken, zal zeewater op het platform omgezet worden in gedemineraliseerd water. Daarbij wordt stroom van wind gebruikt om de groene waterstof te produceren. Momenteel vindt de engineering & design fase plaats. De eerste daadwerkelijke waterstofproductie wordt in de loop van 2021 verwacht. 

Het doel van de pilot is om ervaring op te doen met het gebruik van een electrolyser op zee en het testen van het integreren van diverse energiesystemen. De pilot is een initiatief van Nexstep (Nederlandse Vereniging voor ontmanteling en hergebruik) en TNO in nauwe samenwerking met de industrie.

Lees meer en bekijk de video: https://maritiemnieuws.nl/92582/video-poshydon-de-1e-offshore-waterstofpilot-ter-wereld/