Ecomobiel 2013

ecomobiel_logo

H2NL: de marktvoorbereiding op rijden met waterstof 

woensdag 9 oktober 2013 | AHOY ROTTERDAM

Erik Middelman Award-uitreiking-2-site

Uitreiking Erik Middelman Innovation Award 2013

Op woensdag 9 oktober 2013 heeft de NWBA haar eerste symposium georganiseerd bij de Ecomobiel.
Dit symposium werd mede gesponsord door de RAI, Platform Elektrische Mobiliteit.

De Erik Middelman Innovation Award 2013 is uitgereikt aan Gijs van Breda Vriesman van Shell. De heer Vriesman heeft zich de afgelopen 7 jaar in Europa hard gemaakt voor Waterstof- en Brandstofceltechnologie. Eerst met het opzetten van de Joint Undertaking FCH JU en later met het initiëren van de Drive train studie “A portfolio of power trains for Europe” en H2Mobility.DE, het initiatief om in Duitsland met waterstof en brandstofcellen te kunnen gaan rijden. Het NWBA bestuur is zeer verheugd over de selectie van de Awardcommissie, onder leiding van Marinus van Driel.

 

Sprekers Symposium

Didier-Stevens-site

Didier Stevens

Senior Manager European & Government Affairs at Toyota Motor Europe en Lid van de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)

Titel: De weg naar de introductie van een waterstofauto

Al sinds het begin van dit millennium test Toyota op grote schaal waterstofauto’s, voornamelijk in Amerika en Japan. Daar rijden een paar honderd zogeheten Fuel Cell Hybrid Vehicles rond. De resultaten van die omvangrijke test zijn bijzonder enthousiasmerend. De techniek is steeds verder verfijnd, het rendement sterk vergroot en de duurzaamheid is op Toyota-niveau. In 2015 begint Toyota daarom met de productie van waterstofauto’s. Maar wat komt erbij kijken om zo’n nieuw product in de markt te zetten? Hoe ga je ervoor zorgen dat de consument de auto begrijpt, de techniek accepteert én het product koopt? En welke ervaringen heeft Toyota met het opbouwen van de infrastructuur voor waterstofstations in andere landen? Didier Stevens van Ecomobiel-hoofsponsor Toyota gaat in op deze – en andere – vragen. Bekijk zijn presentatie hier

 

HansvWermeskerken

Ing. Hans van Wermeskerken

Ballast Nedam

Titel: Waterstof als motorbrandstof, valkuilen en aanbevelingen

Ballast Nedam was de afgelopen jaren de belangrijkste aanjager van een infra structuur voor CNG in Nederland. In die rol is veel ervaring opgedaan met de kritieke voorwaarden waar aan voldaan moet worden om tot  een succesvolle marktpenetratie voor nieuwe brandstoffen te komen. In de presentatie wordt een inventarisatie gemaakt van relevante “lessons learned” en worden aanbevelingen gedaan voor de ontwikkeling van een infrastructuur voor waterstof als motorbrandstof. Bekijk zijn presentatie hier

 

RemcoGroenenberg-LinkedInRemco Groenenberg, Ph.D.

Manager Business Development Energy Storage & Geothermal Mining Technology Department (MTD), sBU Salt Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. 

Titel: Elektriciteitsopslag en de rol van waterstof in het energiesysteem van de toekomst

In het fossielvrije energie systeem van de toekomst is een grote rol weggelegd voor duurzame bronnen zoals wind en zon. Omdat wind en zon van nature variabel en in zekere mate onvoorspelbaar zijn, geldt dit ook voor het aanbod uit deze bronnen. Aangezien ook de vraag variabel is en in zekere mate onvoorspelbaar, is een oplossing nodig om balans te brengen tussen vraag en aanbod. Een van de mogelijke oplossingen is omzetting van elektriciteit in waterstof, dat op vele manieren kan worden aangewend als energiebron (verbranding, brandstofcellen, industrie, etc.), en dat tijdelijk kan worden opgeslagen in zoutholtes. Waterstof kan zo een centrale rol spelen in het fossielvrije energie systeem van de toekomst, wat verklaart dat het nu een nieuwe kans krijgt.” Bekijk zijn presentatie hier

 

Eric_BeersEric Beers

Voorzitter platform elektrische mobiliteit (PEM) Bestuurslid NWBA, lid Taskforce EV, mede-initiatiefnemer en –eigenaar van Hytruck

Titel: Samenwerking voor succesvolle introductie waterstof

De partijen verenigd in de NWBA , de autobranche en overheid zullen, mits er goed wordt samengewerkt en met eenzelfde duidelijke visie, de waterstof infrastructuur goed kunnen neerzetten. De lessen geleerd uit EV en ook CNG zouden ons daarbij kunnen helpen. En er zijn nog genoeg vragen om te beantwoorden: wanneer zijn er echt aantallen H2 auto´s beschikbaar en wie gaat daar dan in rijden en tegen welke prijs? En hoeveel infra heb je nodig voor een succesvolle start? Bekijk zijn presentatie hier