Close

Door NWBA gesteund voorstel Hydrogen Valley geselecteerd voor 20 miljoen subsidie

De NWBA heeft in april haar steun voor het Hydrogen Valley project uitgesproken door ondertekening van de support letter. Mede dankzij de betrokkenheid van de vele nationale en internationale regio’s en partners inclusief de NWBA heeft het project de hoogste score behaald op het beoordelingsitem ‘impact’.

In september werd bekend dat De Noord-Nederlandse subsidieaanvraag voor een Hydrogen Valley door de Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) van de Europese Commissie is geselecteerd om de subsidie-overeenkomst voor 20 miljoen euro met een publiek-private cofinanciering van 70 miljoen euro voor te bereiden. De totale projectomvang is circa 90 miljoen euro. 

De subsidie is bestemd voor de ontwikkeling van een volledig functionerende groene waterstofketen in Noord-Nederland. Uiterlijk januari 2020 beoogt het consortium de overeenkomst te kunnen tekenen en zal het zesjarige project van start gaan.

Lees meer: https://www.snn.nl/nieuws/europese-steun-voor-de-groene-waterstofregio-van-europa-noord-nederland