Close

De impact van COVID-19 op de waterstoftransitie in Nederland

Ishana Ramsaran heeft voor haar masterthesis onderzoek gedaan naar de impact van COVID-19 op de waterstoftransitie in Nederland getiteld “The Impact of the COVID-19 crisis on the Hydrogen Energy Transition in the Netherlands: Threat or Opportunity?”. Op 31 maart organiseerde de NWBA een online bijeenkomst om de resultaten te presenteren en bespreken.

In haar masterthesis wordt vastgesteld dat de meeste stakeholders niet voorzien dat er op termijn nadelige gevolgen voor de waterstofontwikkelingen zijn ten gevolgd van de COVID-19 crisis. Wel beveelt Ishana aan om meer samen te werken in de sector. Om meer draagvlak in de maatschappij te krijgen noemt ze bijvoorbeeld de inzet van digitaliseringstools om inzichtelijk te maken hoe waterstofprojecten worden ingericht. De deelnemers aan de webcast concludeerden daarbij dat de overheid perspectief kan bieden over de gewenste richting, zodat onderzoekers en bedrijven hun inspanningen daarop kunnen richten.

De volledige thesis is hier te downloaden.