Close

Call for Proposals Opslag & Conversie

Onlangs heeft het Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een call for proposals geopend op het thema Opslag en Conversie met kansen voor elektrolyse- en systeemintegratieprojecten. De NWO roept via deze call voor proposals multi-disciplinaire en ketenbrede consortia op om een voorstel in te dienen (uiterste indieningsdatum 21 november 2019).

Aanvragen kunnen worden ingediend door een academisch onderzoeker en zowel maatschappelijke als private partijen kunnen deelnemen aan een consortium.

Om partijen bij elkaar te brengen en consortium vorming te faciliteren organiseren we 25 september een matchmaking bijeenkomst in Utrecht.