Close

3 Nederlandse havens willen waterstofknooppunt van Europa worden

De havens van Amsterdam, Den Helder en Groningen gaan een samenwerking aan op het gebied van waterstof. Onder de naam Hydroports willen de drie havenbedrijven hét waterstofknooppunt van Europa worden.

Bij de Hydroport havens is de energietransitie een speerpunt met de focus op waterstof. Er lopen al meerdere initiatieven op gebied van waterstof zoals onderzoek- en pilotprojecten, het ontwikkelen van waterstofvulstations en het aanleggen van waterstofleidingen.

Lees meer: https://www.technischweekblad.nl/nieuws/amsterdam-den-helder-en-groningen-samen-in-waterstof/item13675