Close

24H2 Challenge verplaatst naar 11/12 november 2022

 

De 24H2 Challenge schuift door naar vrijdag 11 en zaterdag 12 november van dit jaar. Aanleiding daarvoor zijn diverse verzoeken die we van deelnemers en partners kregen. Dat is goed nieuws, want dan is er extra tijd om in te schrijven en voor te bereiden!

STARTEN IN MAARN OF LOCATIE NAAR KEUZE

De deelnemende teams kunnen starten op landgoed ’t Stort in Maarn. Wil je je eigen start op een andere locatie organiseren Komt het je beter uit om met jouw team op een andere locatie te starten? Bijvoorbeeld bij de vestiging van je eigen organisatie? Geen probleem. Neem in dat geval contact met ons op zodat wij de voorwaarden met elkaar kunnen bespreken!

FINISH IN MAARN

Landgoed ’t Stort is tevens de centrale finishplaats. Ook teams die hun eigen startlocatie kiezen finishen hier. Na afloop van de 24H2 Challenge hebben we hier de afsluitende borrel en het diner. Het ligt pal aan de A12 midden in het land en is dus voor iedereen goed te bereiken.

Meedoen met jouw team? Inschrijven kan hier. Meedoen maar je hebt geen waterstofauto? Ook die kunnen we voor je regelen! Of wil je aanschuiven bij de netwerkborrel en -diner op zaterdag 12 november op landgoed ’t Stort in Maarn? Ook daarvoor kun je je nu inschrijven.

The 24H2 Challenge will be moved to Friday 11 and Saturday 12 November of this year. This was prompted by various requests we received from participants and partners. That’s good news, because then there is extra time to register and prepare!

START IN MAARN OR LOCATION OF YOUR CHOICE

The participating teams can start at the ’t Stort estate in Maarn. Do you want to organize your own start at a different location. Would it be more convenient for you to start at a different location with your team? For example, at the location of your own organization? No problem. In that case, please contact us so that we can discuss the conditions with each other!

FINISH IN MAARN

Landgoed ’t Stort is also the central finish point. Teams that choose their own starting location also finish here. After the 24H2 Challenge we have the closing drinks and dinner here. It is located right on the A12 in the middle of the country and is therefore easily accessible for everyone.

Want to join your team? You can register here. Want to participate but you don’t have a hydrogen car? We can arrange that for you too! Or would you like to join the networking drink and dinner on Saturday 12 November at the ’t Stort estate in Maarn? You can also register for this now.